Liu,G W

Institution: Jilin University, China

Top Collaborators: Long M, Wang Z, Li P, Li XB, Wu CC, Yu GJ, Zhang Y, He JB, Xi ZQ, Xiao F, Yuan J, Wang XF, Wang L, Quan FY, Fu SX, Wang XX

Research Interests: PCR, Disease, Genes, Glycogen, Time, Acids, Carnitine, Carnitine Palmitoyltransferase, Carnitine Palmitoyltransferase I, Concentration, Dehydrogenase, Elisa, Enzymes, Fatty Acids, Glucose, Ketosis, Liver, Metabolism, mRNA, Nonesterified Fatty Acids