Liu,Feng

Institution: University of Texas Health Science Center, USA

Top Collaborators: Wang Y, Lu S, Li N, Zhao Y, Qian G, Iqbal K, Dong LQ, Gong CX, Gong H, Qian W, Wang Z, Zhou Y, Wang D, Yang Z, Grundke-iqbal I, Gu H, Zhou L, Hu B, Fan J, Zhang J

Research Interests: Cells, Human, Cell, Gene, Time, Role, Regulation, Treatment, Cancer, Concentration, Mice, Disease, Brain, Proteins, Water, Production, Kinase, Tyrosine, mRNA, Membrane