Liu,Dian-Wu

Institution: Hebei Medical University, China

Top Collaborators: Li M, Ma N, Wang D, Zhai JX, Gao P, Zhang XL, Zhang LM, Ni XC, Jiang CX, Jia JH, Sun SJ, Dong JH, Kayama F, Yu FX, Zhao JH, Ge J, Vélez De-la-paz OI, Yang YX, Tian QB, Fukatsu H

Research Interests: Risk, Associations, Cancer, Hydrogen, Sodium, Water, Association, Risks, Apoptosis, Artery, Carotid Artery, Central Nervous System, Common Carotid Artery, Cystathionine, Dementia, Donor, Eosin, Flow Cytometry, Hematoxylin, Hippocampus