Liu,Dian-Wu

Institution: Hebei Medical University, China

Top Collaborators: Li M, Gao P, Zhang XL, Zhang LM, Ma N, Wang D, Zhai JX, Ni XC, Jiang CX, Jia JH, Sun SJ, Dong JH, Kayama F, Yu FX, Zhao JH, Ge J, Yang YX, Vélez De-la-paz OI, Fukatsu H, Tian QB

Research Interests: Risk, Associations, Cancer, Hydrogen, Sodium, Water, Association, Risks, Apoptosis, Artery, Carotid Artery, Central Nervous System, Common Carotid Artery, Cystathionine, Dementia, Donor, Eosin, Flow Cytometry, Hematoxylin, Hippocampus