Ling,Bin

Institution: Anhui Provincial Hospital Affiliated to Anhui Medical University, China

Top Collaborators: Zhou Y, Feng D, Xiao W, Wei Y, Ma Y, Bao L, Kalvakolanu DV, Li M, Zhu J, Nallar SC, Shen K, Nallar S, Cheng Y, Kalakonda S, Jiang W, Yang X, Yao F, Wang L, Hu W, Zhou CL

Research Interests: Cancer, Cell, Tumor, Regulation, Cancers, Gene, Gene Expression, Growth, Human, Lead, Formaldehyde, Water, Apoptosis, Down-regulation, Regression, Role, Patients, Cell Death, Death, Disease