Lin,Bao-Cheng

Institution: Jiangsu Provincial Institute for Novel Pharmaceuticals at Taizhou, China

Top Collaborators: Liu WY, Yang J, Wang G, Xu H, Yang Y, Chu J, Wang CH, Yuan H, Wang DX, Gu ZX, Song CY, Zhang J, Li XP, Li H, Song C

Research Interests: Communication, Pain, Rat, Arginine, Arginine Vasopressin, Naloxone, Opiate Receptor, Vasopressin, Concentrations, Analgesia, Caudate Nucleus, Concentration, Hypothalamic Paraventricular Nucleus, Paraventricular Nucleus, Role, Spinal Cord, Beta-endorphin, Endorphin, Enkephalin, Glutamate