Liao,Yan-Biao

Institution: Sichuan University, China

Top Collaborators: Luo XL, Zhang C, Lu LH, Meng QT, Chen C, Chen M, Feng Y, Huang DJ, Zhao ZG, Peng Y, Chai H, Liu W, Li Q, Ren X, Wang XQ

Research Interests: Aortic Valve, Prognosis, Sex