Liao,Qian-De

Institution: Fudan University, China

Top Collaborators: Wang X, Huang JZ, Zhang C, Muhammad H, Ma X, Xu J, Weng XJ

Research Interests: Bone, Joints, Prosthesis, Research