Liao,Liang-Sheng

Institution: Soochow University, China

Top Collaborators: Gao CH, Wang ZK, Xu MF, Cai SD, Zhou DY, Gu W, Dong SC, Jiang ZQ, Shi XB, Zhang L, Zhang ZH, Lee ST, Zhu XZ, Liang J, Jin Y, Chen H, Cui LS, Ji SJ, Jin ZM, Zu FS

Research Interests: Efficiency, Light, Device, Devices, Power, Anode, Spectroscopy, Impedance, Impedance Spectroscopy, Absorption, Electronic, Exhibits, Indium, Ozone, Photoelectron Spectroscopy, Tin, X-ray, X-ray Photoelectron Spectroscopy, Cell, Iridium