Liao,Ga

Institution: Sichuan University, China

Top Collaborators: Liu J, Zhang N, He Y, Sun B, Wang L, Shi T, Zhao Y, Peng Z, Liu Q, Sheng W, Huang Y, Jiang T, Hu C, Zhou F, Zhou J, Ma L, Song S, Zhang X, Li W, Jiang S

Research Interests: Water, 18f-fdg, Autopsy, Biopsy, Cells, Chemotherapy, Cisplatin, Cough, Dacarbazine, Dyspnea, Heart, Ifosfamide, Lung, Lungs, Metastasis, Neuroectodermal Tumor, Patient, Pet, Pnet, Positron