Liangxing,Wang

Institution: Wenzhou Medical College, China

Top Collaborators: Xiaoying H, Honglei X, Fangyou Y, Chan C, Yuanyuan L, Weixi Z, Dan Y, Zhoucang Z, Lehe Y, Cheng D, Chun C, Yang W, Xueding C, Qi Z

Research Interests: Kinase, Monocyte, Monocyte Chemoattractant Protein-1, PH, Protein Kinase, Role, Upregulation