Liancheng,Zhao

Institution: Harbin Institute of Technology, China

Top Collaborators: Shuhui Z, Lu W, Zhenwu S, Yanxiang C, Haitao T, Huaiju G, Haiqiang J, Wenxin W, Hong C

Research Interests: Power, Quantum Dot, Quantum Dots, Temperature