Lian,Hong-Zhen

Institution: Nanjing University, China

Top Collaborators: Sheng D, Qiao JQ, Zou WS, Ge X, Qi ZC, Hu X, Ming X, Han SY, Shen CY, Cao XW, Shen WJ, Jiang Y, Zhao ZY, Wu B, Yu KY, Liu H, Jiang HM, Yan ZP, Zhao Y

Research Interests: Water, Hydrogen, Chromatography, Spectrometry, Benzoic Acid, Separation, Acids, Behavior, Liquid Chromatography, Paper, Retention, Reversed-phase Liquid Chromatography, Perchloric Acid, Base Pairing, Detection Limit, Hydrogen Bonding, Light, Quantum Dots, Tnt, Trinitrotoluene