Li,Yu-You

Institution: National Institute for Environmental Studies, Japan

Top Collaborators: Yu H, Liu BH, Qiang H, Shu S, Niu Q, Tsang CK, Qiao W, Liang F, Hsu LC, Zheng L, Yu HC, Chang TH, Mukaida N, Liu JP, Liu B, Bai FW, Wang C, Lang DL, Wang Z, Takayanagi K

Research Interests: Gene, Methane, Tumor, Fermentation, Hydrogen, Genes, Disease, Research, Family, Cancer, Inhibition, Risk, Methods, Regulation, Bacteria, Ethanol, Biogas, Cell, Human, Carbon