Li,Yuan-Jian

Institution: Central South University, China

Top Collaborators: Hu CP, Peng J, Chen XP, Deng HW, Zhou Z, Zou XQ, Ge JW, Qiao XY, Jiang YP, Zhang WF, Wang CJ, Yuan Q, Peng SM, Tan LF, Chen L, Luo JG, Tang LJ, Cui W, Liu M, Wu WH

Research Interests: Cells, Calcitonin, Cell, Nitric Oxide, Patients, Gene, Role, Calcitonin Gene-related Peptide, Oxygen, Production, Disease, Infection, Concentration, Concentrations, Nitric Oxide Synthase, Human, PCR, Time, Treatment, Capsaicin