Li,Yuan-Jian

Institution: Central South University, China

Top Collaborators: Hu CP, Peng J, Chen XP, Deng HW, Ge JW, Qiao XY, Jiang YP, Zhou Z, Zou XQ, Wang CJ, Yuan Q, Peng SM, Tan LF, Zhang WF, Zhou H, Liu SM, Luo XJ, Liu J, Luo JG, Chen L

Research Interests: Cells, Calcitonin, Cell, Nitric Oxide, Patients, Gene, Role, Calcitonin Gene-related Peptide, Oxygen, Production, Disease, Infection, Concentration, Concentrations, Nitric Oxide Synthase, Human, PCR, Time, Treatment, Capsaicin