Li,Xiang-Yuan

Institution: Sichuan University, China

Top Collaborators: Zhang HJ, Zhou CW, Ren HS, Zhang W, Liu SD, Yang Z, Zhu Q, Liu RP, Liang YN, Yu HQ, Wang F, Wang S, Liu CX, Lin X, Wang LY, Fei YH, Ruan KF, Sun FY, Feng Y, Wang XM

Research Interests: Oxygen, Water, Sludge, Work, Glucose, Temperature, Concentration, Paper, Laboratory, Time, Nitrogen, Electron, Disease, Ability, Biomass, Community, PCR, Growth, Human, Bacteria