Li,Xiang-Yuan

Institution: Sichuan University, China

Top Collaborators: Zhou CW, Zhang HJ, Ren HS, Zhang W, Liu CX, Lin X, Wang LY, Ruan KF, Fei YH, Feng Y, Sun FY, Zeng X, Wang XM, Shen DY, Rao HB, Liu CQ, Xu CB, Liu SD, Zhu Q, Yang Z

Research Interests: Oxygen, Water, Sludge, Work, Glucose, Temperature, Concentration, Paper, Laboratory, Time, Nitrogen, Electron, Disease, Ability, Biomass, Community, PCR, Growth, Human, Bacteria