Li,Xiang-dong

Institution: Chinese Academy of Sciences, China

Top Collaborators: Luo XS, Yu S, Zhang G, Liu X, Lu Z, Zhu YG, Jiang GB, Scarduelli M, Duan DL, Mabuchi K, Pedrosa FO, Xu XY, Wang CL, Xu Y, Chubatsu LS, Zang WD, Ji SS, Balsera M, Merrick M, Chen YL

Research Interests: Concentrations, Soils, Concentration, Health, Soil, River, Air, Membrane, Tail, Arsenic, Environment, Human, Risk, Tungsten, Water, Mercury, Urbanization, Chlordane, Light, Temperature