Li,Wei-Ping

Institution: Anhui Medical University, China

Top Collaborators: Wang GG, Zhu LQ, Liu HC, Wu WY, Huang DK, Yin YY, Kan HW, Wang X, Yao YY

Research Interests: Sodium, Stainless Steel, Steel, Treatment, Water, Biomimetic, Electron, Electron Microscopy, Electron Microscopy, Transmission, Immersion, Infrared Spectrophotometry, Microscopy, Microscopy, Transmission Electron, Resources, Scanning Electron Microscopy, Spectrophotometry, Transmission Electron Microscopy, Work, X-ray, Amyloid