Li,Wei-Min

Institution: Sichuan University, China

Top Collaborators: Qiu ZX, Qiu XS, Zhang K, Zhou M, Han J, Liu D, Huang W, Zhao YJ, Altaf K, Zhang WH, Xu CQ, Javed MA, Wang LN, Zheng J, Sun YH, Chen BJ, Lin Y, Han LP, Zhang L, He YQ

Research Interests: Cell, Cancer, Lung, Lung Cancer, Non-small Cell Lung Cancer, Patients, Small Cell Lung Cancer, Apoptosis, Ornithine, Cells, Tumor, Disease, Gene, Graves Disease, Alpha-difluoromethylornithine, Cardiomyocytes, Culture, Cytosol, Difluoromethylornithine, Enzymes