Li,Wei-Min

Institution: Sichuan University, China

Top Collaborators: Qiu ZX, Qiu XS, Zhang K, Zhou M, Sun YH, Chen BJ, Lin Y, Han LP, Zhang L, He YQ, Tian Y, Bo Q, Wang R, Yong W, Yang BF, Wang L, Han J, Liu D, Huang W, Zhao YJ

Research Interests: Cell, Cancer, Lung, Lung Cancer, Non-small Cell Lung Cancer, Patients, Small Cell Lung Cancer, Apoptosis, Ornithine, Cells, Tumor, Disease, Gene, Graves Disease, Alpha-difluoromethylornithine, Cardiomyocytes, Culture, Cytosol, Difluoromethylornithine, Enzymes