Li,Wen-Jun

Institution: Yunnan University, China

Top Collaborators: Tang SK, Xu LH, Zhu WY, Zhao GZ, Zhang YQ, Klenk HP, Chen YG, Qin S, Yang LL, Zhang S, Zhou EM, Ming H, Tian XP, Huang HY, Nie GX, Wang Y, Kim CJ, Zhi XY, Yu TT, Lou K

Research Interests: Strain, Gene, rRNA Gene, DNA, Acids, Fatty Acids, G+c Content, Cell, PH, Diaminopimelic Acid, Galactose, Strains, Growth, Lipids, Menaquinone, Mannose, Arabinose, Peptidoglycan, Phospholipids, Glucose