Li,S B

Institution: Xi'an Jiaotong University, China

Top Collaborators: Yan CX, Zhu YS, Hou Y, Chen T, Zhao Y, Wei SG, Cao W, Sun RF, Zhu F, Gao CG, Lai JH, Chai ZQ, Kuang WJ, Liu Y, Xing B, Meng X, Zhang HB, Xu M, Wu W, Guo J

Research Interests: Association, Dopamine, Gene, Genotype, Allele, Mice, Water, Role, Patients, Risk, Heroin, Administration, Memory, Morphine, Brain, Chinese, Learning, Naloxone, Opioid Receptor, Opioids