Li,Quan-Zhen

Institution: University of Texas-Southwestern Medical Center, USA

Top Collaborators: Zuo YC, Wakeland EK, Mohan C, Fang X, Yan M, Du Y, Raman I, Wakeland W, Igarashi P, Zhu L, Yan Z, Zhang Z, Zhou Q, Zhou XW, Zhou J, Wang XF, Shao X, Xuan Z, Yang R, Shen D

Research Interests: Genome, Acids, Amino Acids, Proteins, Research, Regulation, Understanding, Amino Acid Sequence, Play, Cells, Gene, Superoxide, Kallikreins, Kidneys, Lupus Nephritis, Nephritis, Nitrogen, Urea, Measure, Plasmodium