Li,Jie-Shou

Institution: Nanjing University School of Medicine, China

Top Collaborators: Ke L, Ni HB, Tong ZH, Sun JK, Pasquali SK, Zhu WM, Feng AW, Gao W, Zhou GR, Yu R, Huang XL, Yu C, Cheng JT, Yue C, Wang W, Jacobs JP, Zhao Y, He X, Huang Q, Yan J

Research Interests: Patients, Role, Pancreatitis, Rats, Human, Cells, Injection, Disease, Cancer, Play, Gene, Hypertension, Pressure, Rat, Treatment, Carbon, Concentration, Superoxide, Maize, Plant