Li,Jian-rong

Institution: Zhejiang Gongshang University, China

Top Collaborators: Fu LL, Xiao CY, Guo SS, Cui CY, Huang LH, Wen MC, Yi SM, Hung SW, Zhu JL, Hsiau YT, Cheng CL, Shuai JB, Yang CR, Wang Y, Ma HJ, Yan QR, Zhang Y, Yan QA, Shi PP, Niu QL

Research Interests: Electron, Water, Bacteria, Cell, Cell Membrane, Cell Membranes, Control Groups, Death, Dehydrogenase, Electron Microscopy, Electrophoresis, Enzymes, Inhibition, MALDI, Membrane, Membrane Proteins, Membranes, Microscopy, Paper, Permeability