Li,Jian-rong

Institution: Zhejiang Gongshang University, China

Top Collaborators: Fu LL, Xiao CY, Guo SS, Cui CY, Huang LH, Wen MC, Yi SM, Zhu JL, Hung SW, Hsiau YT, Shuai JB, Cheng CL, Wang Y, Yang CR, Ma HJ, Yan QR, Zhang Y, Yan QA, Shi PP, Niu QL

Research Interests: Electron, Water, Bacteria, Cell, Cell Membrane, Cell Membranes, Control Groups, Death, Dehydrogenase, Electron Microscopy, Electrophoresis, Enzymes, Inhibition, MALDI, Membrane, Membrane Proteins, Membranes, Microscopy, Paper, Permeability