Li,He-Nan

Institution: Jiangsu University, China

Top Collaborators: Wang XB, Sheng CQ, Wang P, Meng L, Zhang WH, Xu Y, Xu FQ, Zhu JF, Wang JO, Qian HJ, Ibrahim K, Wang K, Liu Q, Wu XY, Guan QM

Research Interests: Charge, Electronic, Electrons, Radiation, Spectroscopy, Synchrotron, Transfer, Potassium, Detection Limit, Exhibits, Graphene, Nanocomposite, Nanocomposites, Nanocrystals, Redox, Homo, Photoemission Spectroscopy, Play, Roles, Understanding