Li,He-Nan

Institution: Jiangsu University, China

Top Collaborators: Wang P, Meng L, Wang XB, Sheng CQ, Zhu JF, Wang JO, Qian HJ, Ibrahim K, Wang K, Liu Q, Wu XY, Guan QM, Zhang WH, Xu Y, Xu FQ

Research Interests: Charge, Electronic, Electrons, Radiation, Spectroscopy, Synchrotron, Transfer, Potassium, Detection Limit, Exhibits, Graphene, Nanocomposite, Nanocomposites, Nanocrystals, Redox, Homo, Photoemission Spectroscopy, Play, Roles, Understanding
JoVE subscription required to view articles

Related JoVE Videos