Li,Chuan-Xing

Institution: Sun Yat-sen University, China

Top Collaborators: Sun J, Zhou M, Mao ZT, Hao DP, Wang ZZ, Wu KT, Wang CC, Lu LG, Zhang R, Zhang WD, Qin W, Zhang FJ, Xu GL, Shi F, Zeng FF, Wei YL, Zheng C, Qin CJ, Zhang XG, Dong H

Research Interests: Human, L-aspartic Acid, Cancer, Colorectal Cancer, Family, Genes, History, Microsatellite, Microsatellite Instability, Mutations, Adsorption, Aspartic Acid, Capsules, Cell, Cell Viability, Chitosan, Drugs, Efficiency, Enzymes, Injection