Li,An-Xing

Institution: Sun Yat-sen University, China

Top Collaborators: Luo XC, Dan XM, Qiao W, Huang XZ, Zhong ZP, Zhang TW, Zhao F, Pan HJ, Wu SQ, Shi CB, Wang J, Zou LL, Zhou SM, Xiao XX, Fan Y, Zhu XQ, Xie MQ

Research Interests: Infection, Role, Spleen, Cdna, Genes, Gill, Head, Head Kidney, Kidney, Skin, Orange, Open Reading Frame, Parasite, Play, Reading, Reading Frame, Signal Transduction, Cells, Gene, Orf