Lebedev,Albert T

Institution: M.V. Lomonosov Moscow State University, Russian Federation

Top Collaborators: Samgina TY, Gorshkov VA, Zubarev RA, Artemenko KA, Vorontsov EA, Vorontsov YA, Kanawati B, Schmitt-kopplin P, Hakalehto E, Hanninen O, Ytterberg JA, Kovalev SV, Ogourtsov SV

Research Interests: Bradykinin, Peptides, Ions, Skin, Dissociation, Secretion, Rana, Mass Spectrometry, Spectrometry, Tyrosine, Acetylation, Cyclization, Electron, Family, Fourier Transform, Amphibian, Animals, Cdna, Cloning, Rationalization