Lazarides,Miltos K

Institution: Demokritus University of Thrace, Greece

Top Collaborators: Georgiadis GS, Antoniou GA, Trellopoulos G, Antoniou SA, Georgakarakos EI, Kapoulas KC, Pitta X, Giannoukas AD, Nikolopoulos ES, Granderath FA, Pavlidis P, Maras D, Sfyroeras GS, Georgakarakos E, Xenakis A, Argyriou C, Zervidis I, Schoretsanitis N, Christos A, Charalampidis D

Research Interests: Patients, Literature, Aneurysm, Pathology, Stent, Abdominal Aortic Aneurysm, Abdominal Wall, Aortic Aneurysm, Hernia, Hernias, Abdominal Aortic Aneurysms, Aneurysms, Aortic Aneurysms, Artery, Bacteremia, Bleeding, Chills, Compartment Syndrome, Fever, Infection