Lam,Tak-Wah

Institution: The University of Hong Kong, China

Top Collaborators: Liu CM, Wong T, Wu E, Luo R, Yiu SM, Li Y, Yu C, Li R, Zhu X, Lee LK, Lin H, Zhu W, Cheung DW, Ting HF, Peng S, Wang B, Chu X, Zhao K, Zhu J

Research Interests: Genome, Human, Reports, Algorithms, Evaluation, Human Genome, Power, Sensitivity, Tens