Laktionov,Pavel P

Institution: Russian Academy of Sciences, Russia

Top Collaborators: Vlassov VV, Cherepanova AV, Bushuev AV, Rykova EY, Tuzikov SA, Ponomaryova AA, Kharkova MV, Cherdyntseva NV, Skvortsova TE, Dobrodeev AY, Duzhak TG, Zaporozhchenko IA, Morozkin ES, Loseva EM, Morozov IV, Kurilshikov AM, Bondar AA, Rubtsov NB, Bryzgalov LO

Research Interests: Cell, DNA, Blood, Blood Plasma, Cancer, DNA Methylation, Gene, Lung, Lung Cancer, Methylation, Patients, Plasma, Tumor, Treatment, Lead, Adenocarcinoma, Carcinoma, Diagnostic Tests, DNA Markers, Epigenetic