Laktionov,Pavel P

Institution: Russian Academy of Sciences, Russia

Top Collaborators: Vlassov VV, Rykova EY, Cherepanova AV, Bushuev AV, Ponomaryova AA, Kharkova MV, Cherdyntseva NV, Skvortsova TE, Dobrodeev AY, Tuzikov SA, Bondar AA, Rubtsov NB, Bryzgalov LO, Duzhak TG, Zaporozhchenko IA, Morozkin ES, Loseva EM, Morozov IV, Kurilshikov AM

Research Interests: Cell, DNA, Blood, Blood Plasma, Cancer, DNA Methylation, Gene, Lung, Lung Cancer, Methylation, Patients, Plasma, Tumor, Treatment, Lead, Adenocarcinoma, Carcinoma, Diagnostic Tests, DNA Markers, Epigenetic