Lai,Y-D

Institution: Sun Yat-Sen University, China

Top Collaborators: Li ZF, Li DC, Zeng XW, Zhu XN, Lin ZN, Yang P, Zhuang ZX, Li WX, Chen W, Zhu W, Zhao J, Li XD, Xiao YM, Zhang Y, Xing XM, Wang Q, Zhang B, Lin YC, Zeng JL, Zhang SX

Research Interests: Benzo(a)pyrene, Nickel, Aflatoxin, Aflatoxin B, Breast, Cancer, Cancers, Carcinogens, Carcinomas, Cell, Cell Lines, Cell Proliferation, Cell Survival, Cells, DNA, Hepatocellular Carcinomas, Human, Kidney, Lung, Lung Cancer