Lai,Xiao-Ping

Institution: Shenzhen ENT Institute, China

Top Collaborators: Su ZR, Hou SZ, Huang S, Chen SX, Zhou CJ, Xu SJ, Chen JN, Chen YL, Huang XQ, Liao JB, Wang RJ, Lu XF, Xie YL, Jiang DX, Zhou FS, Liu JQ, Qiu SQ, Xie FY, Song HP, Li YS

Research Interests: Treatment, Medicine, Rats, Concentration, Hypertension, Chinese, Calcium, Tea, Ethanol, Therapeutic, Water, Adverse Drug Reactions, Affect, ATP, Atpase, Concentrations, Erythrocyte, Erythrocyte Membrane, Erythrocytes, Hemolysis