Lai,Guo-Qiao

Institution: Hangzhou Normal University, China

Top Collaborators: Xu Z, Zhang LH, Wan JH, Fang WF, Xiao XQ, Deng Y, Jiang JX, Qiu HY, Wu LB, Li YB, Peng JJ, Li ZF

Research Interests: Graphite, Distance, Electronic, Homo, Face, Polymers, X-ray
JoVE subscription required to view articles

Related JoVE Videos