Lai,Chung-Sheng

Institution: Kaohsiung Medical University, Taiwan

Top Collaborators: Huang CH, Wang JC, Cheng KI, Chang LL, Chou C, Wang JY, Lin CT, Hua MY, Ye YR, Chen HC, Cheng BM, Tsai RY, Wang HC, Wang IS, Chuang YT, Lin YT, Chou CW, Tu HP, Lu TF, Yu YC

Research Interests: Urea, X-ray, Time, Atomic Force Microscopy, Concentration, Device, Film, Force Microscopy, Microscopy, Photoelectron Spectroscopy, Semiconductor, Sensitivity, Spectroscopy, X-ray Photoelectron Spectroscopy, Pain, Carbon, Electrode, Hydrogen, Methods, Hafnium