Kukhanova,Marina K

Institution: Engelhardt Institute of Molecular Biology, Russia

Top Collaborators: Khandazhinskaya AL, Jasko MV, Shipitsin AV, Khalizev VA, Shram SI, Skoblov YS, Shirokova EA, Karpenko IL, Solyev PN, Golubeva NA, Yanvarev DV

Research Interests: Administration, Animals, Cell, Cell Cultures, Cells, Cultures, Dogs, Hiv, Oral Administration, Rabbits, Bioavailability, Blood, Deoxythymidine, Donor, Half-life, Hiv-1, Hl-60 Cell, Life, Therapeutic, Work