Koutedakis,Yiannis

Institution: Institute of Human Performance and Rehabilitation, Greece

Top Collaborators: Metsios GS, Flouris AD, Jamurtas AZ, Tsatsakis AM, Nightingale P, Kitas GD, Tzatzarakis MN, Stavropoulos-kalinoglou A, Veldhuijzen Van Zanten JJ, Paschalis V, Nikolaidis MG, Kostikas K, Minas M, Theodorou AA, Nikolaou E, Papaioannou AI, Liakos P, Gougoura S, Wyon MA, Gourgoulianis KI

Research Interests: Oxygen, Exercise, Secondhand Smoke, Smoke, Time, Blood, Smoking, Lung, Cell, Health, Research, Tobacco, Passive Smoking, Gender, Legs, Motion, Range Of Motion, Muscle, Serum, Women