Koutedakis,Yiannis

Institution: Institute of Human Performance and Rehabilitation, Greece

Top Collaborators: Metsios GS, Flouris AD, Jamurtas AZ, Tsatsakis AM, Stavropoulos-kalinoglou A, Veldhuijzen Van Zanten JJ, Nightingale P, Kitas GD, Tzatzarakis MN, Clarke F, Carrillo AE, Paschalis V, Nikolaidis MG, Kostikas K, Minas M, Theodorou AA, Nikolaou E, Papaioannou AI, Liakos P, Gougoura S

Research Interests: Oxygen, Exercise, Secondhand Smoke, Smoke, Time, Blood, Smoking, Lung, Cell, Health, Research, Tobacco, Passive Smoking, Gender, Legs, Motion, Range Of Motion, Muscle, Serum, Women