Kotanidou,Anastasia

Institution: Evangelismos Hospital and M. Simou Laboratory, Greece

Top Collaborators: Roussos C, Armaganidis A, Orfanos SE, Maniatis NA, Tsimogianni AM, Papiris SA, Stathopoulos GT, Manali ED, Mastora Z, Vassiliou AG, Sotiropoulou C, Dimopoulou I, Lekka ME, Economidou F, Douka E, Vagiakis E, Tzanela M, Koutsourelakis I, Nanas S, Perraki E

Research Interests: Patients, Injury, Lung, Lung Injury, Acute Lung Injury, Sepsis, Syndrome, Copd, Patient, Kinase, Tissue, Pressure, Treatment, Ventilation, Lungs, Critically Ill, Role, Animal, Animal Models, Gene