Korkolopoulou,Penelope

Institution: National and Kapodistrian University of Athens, Greece

Top Collaborators: Levidou G, Patsouris E, Saetta AA, Thymara I, Kavantzas N, Pavlopoulos P, Gakiopoulou H, Boviatsis E, Karlou M, Samaras V, Diamantopoulou K, Piperi C, Barbatis C, Sakellariou S, Fragkou P, Varsos V, El-habr E, Papanastasiou P, Zisakis A, Bamias C

Research Interests: Neoplasms, Astrocytomas, Patients, Role, Growth, Microvessel, Necrosis, Tissue, Tumor, Vegf, Carcinomas, Tumors, Survival, Associations, Cells, Endothelial Growth Factor, Glioma, Il-6, Il-8, Vascular Endothelial Growth Factor