Konovalov,Alexander

Institution: AE Arbuzov Institute of Organic and Physical Chemistry, Russia

Top Collaborators: Ibragimova A, Mustafina A, Zakharova L, Voronin M, Gruner M, Semenov V, Tatarinov D, Valeeva F, Nizameyev I, Nastapova N, Bilalov A, Yanilkin V, Giniyatullin R, Kadirov M, Latypov S, Mironov V, Reznik V, Møllendal H, Elistratova J, Kudryashova J

Research Interests: Methods, Surfactants, Role, Behavior, Sodium, Ammonium, Anions, Architecture, Concentration, Concentrations, Conductometry, Growth, Head, Micelles, Nmr Spectroscopy, Organization, Potentiometry, Spectroscopy, Atmospheres, Identification