Kong,Ling-Dong

Institution: Nanjing University, China

Top Collaborators: Wang X, Pan Y, Zhang X, Hu QH, Hong Y, Li YC, Wang FM, Wang MX, Shi YW, Li JM, Zhang DM, Zhang QY, Wang CP, Liu YL, Jiao RQ, Ding XQ, Fan CY, Wang C, Lv YZ, Wang Y

Research Interests: Fructose, Rats, Hyperuricemia, Treatment, Serum, Nitrogen, Urate, Urea, Quercetin, Kidney, Inflammation, Mice, Creatinine, Glucose, Injury, Insulin, Chinese, Medicine, Traditional Chinese Medicine, Adenosine
JoVE subscription required to view articles

Related JoVE Videos