Kong,Ling-Dong

Institution: Nanjing University, China

Top Collaborators: Wang X, Pan Y, Zhang X, Hu QH, Hong Y, Li YC, Wang FM, Wang MX, Shi YW, Li JM, Zhang QY, Zhang DM, Wang CP, Jiao RQ, Ding XQ, Fan CY, Wang C, Liu YL, Wang Y, Wang W

Research Interests: Fructose, Rats, Hyperuricemia, Treatment, Serum, Nitrogen, Urate, Urea, Quercetin, Kidney, Inflammation, Mice, Creatinine, Glucose, Injury, Insulin, Chinese, Medicine, Traditional Chinese Medicine, Adenosine