Kong,Dan-li

Institution: Guangdong Medical College, China

Top Collaborators: Rao SQ, Liu ZH, Ding YL, Xiu LC, Pan HY, Liang Y, Zhong SQ, Liu WW

Research Interests: Associations, Diabetes Mellitus, Necrosis, Tumor, Tumor Necrosis Factor, Type 2 Diabetes Mellitus