Koestler,Tina

Institution: University of Vienna, Austria

Top Collaborators: Loidl J, Lukaszewicz A, Howard-till RA

Research Interests: Ataxia, Ataxia Telangiectasia, Bromodeoxyuridine, Budding Yeast, Centromere, Centromeres, Chromosome, Chromosome Pairing, Chromosomes, DNA, DNA Damage, Drosophila, Eukaryotes, Meiosis, Prophase, Reports, Segregation, Telangiectasia, Telomeres, Tetrahymena