Kochetkov,Sergey N

Institution: Russian Academy of Sciences, Russia

Top Collaborators: Ivanov AV, Tunitskaya VL, Prassolov VS, Zhuze AL, Zakirova NF, Shipitsyn AV, Jasko MV, Prokofjeva MM, Andronova VL, Galegov GA, Ivanova ON, Kozlov MV, Mitkevich VA, Kleymenova AA, Romanova LI, Makarov AA, Konduktorov KA, Kukhanova MK, Smirnova OA, Mukovnya AV

Research Interests: Virus, Hepatitis, Hepatitis C, Hepatitis C Virus, Enzymes, Inhibition, Affect, Casein, Casein Kinase, Kinase, Phosphorylation, Report, RNA, RNA Polymerase, Rna-dependent RNA Polymerase, Viral RNA, Benzimidazoles, DNA, Ligands, Minor