Kloc,Christian

Institution: Nanyang Technological University, Singapore

Top Collaborators: Guo J, Liang C, Chen X, Zhao Y, Mcneil LE, Hu W, Jiang H, Zhang KK, Ye J, Wei F, Hu P

Research Interests: Perylene, Methods