Klimov,Vyacheslav V

Institution: Russian Academy of Sciences, Russia

Top Collaborators: Zharmukhamedov SK, Allakhverdiev SI, Smolova TN, Zastrizhnaya OM, Shitov AV, Shutova TV, Samuelsson G, Yanykin DV, Khorobrykh AA, Khorobrykh SA, Pshybytko NL, Pobeguts OV, Timoshevsky DS, Kozlov YN, Tikhonov KG

Research Interests: Photosystem Ii, Water, Electron, Concentration, Concentrations, Fluorescence, PH, Ions, Transfer, Donor, Potassium, Lead, Manganese, Oxygen, Air, Binding Sites, Pea, Role, Treatments, Bacteria