Klimov,Vyacheslav V

Institution: Russian Academy of Sciences, Russia

Top Collaborators: Zharmukhamedov SK, Allakhverdiev SI, Smolova TN, Kozlov YN, Tikhonov KG, Zastrizhnaya OM, Shitov AV, Shutova TV, Samuelsson G, Yanykin DV, Khorobrykh AA, Khorobrykh SA, Pshybytko NL, Pobeguts OV, Timoshevsky DS

Research Interests: Photosystem Ii, Water, Electron, Concentration, Concentrations, Fluorescence, PH, Ions, Transfer, Donor, Potassium, Lead, Manganese, Oxygen, Air, Binding Sites, Pea, Role, Treatments, Bacteria