Kiriy,Anton

Institution: Leibniz-Institut für Polymerforschung Dresden e.V., Hohe Strasse 6, 01069 Dresden, Germany

Top Collaborators: Senkovskyy V, Tkachov R, Horecha M, Stamm M, Oertel U, Komber H, Beryozkina T, Huck WT, Kataev V, Uhrich C, Petr A, Riede M, Leo K, Bocharova V, Gevorgyan SA, Krebs FC, Sommer JU, Synytska A, Khanduyeva N, Sommer M

Research Interests: Polymer, Transfer, Polymers, Solvents, Growth, Phosphorus, Polymerization, Adsorption, Devices, Film, Glasses, Graft, Grafts, Iodination, Micelles, Styrene, Absorption, Cells, Electronics, Engineering