Katsikis,Ilias

Institution: Hippokration Hospital, Greece

Top Collaborators: Panidis D, Tziomalos K, Kandaraki EA, Papadakis E, Delkos D, Tsourdi EA, Macut D, Betsas G, Chatzis P, Vosnakis C, Tsourdi E, Misichronis G, Koiou E, Kalaitzakis E, Mikhailidis K, Tantanasis T, Mavromatidis G

Research Interests: Ovary, Polycystic Ovary Syndrome, Syndrome, Insulin, Insulin Resistance, Obesity, Patients, Body Mass Index, Abdominal Obesity, Population, Risk, Anovulation, Adipokine, Lipocalin, Play, Role, Serum, Prevalence, Cardiovascular Disease, Diabetes Mellitus