Katsaragakis,Stylianos

Institution: Hippocration Hospital, Greece

Top Collaborators: Theodorou D, Larentzakis A, Toutouzas K, Drimousis P, Lapidakis G, Doulgerakis S, Doulami G, Drimousis PG, Stergiopoulos S, Delicha EM, Giannopoulos P, Toutouzas KG, Papalois A, Kleidi E, Georgiou G, Gymnopoulos D, Kandylakis S, Theodoraki ME

Research Interests: Trauma, Emergency, Epidemiology, Hospitals, Patients, Curriculum, Literature, Mortality, Evaluation, Hemorrhagic Shock, Microdialysis, Perfusion, Reports, Shock, Swine, Therapeutic, Tissue