Katritsis,Demosthenes G

Institution: Athens Euroclinic, Greece

Top Collaborators: Zografos TA, Korovesis S, Giazitzoglou E, Kokladi M, Venetsanakos I, Paxinos G, Fragakis N, Pantos I, Zografos T, Camm AJ, Artyomenko S, Shirokova N, Turov A, Pokushalov E, Romanov A, Shugayev P

Research Interests: Atrial Fibrillation, Patients, Treatment, Arteries, Artery, Association, Blood, Coronary Artery, Coronary Artery Disease, Disease, Ectasia, Atrial Electrograms, Left Atrium, Transient