Katritsis,Demosthenes G

Institution: Athens Euroclinic, Greece

Top Collaborators: Fragakis N, Pantos I, Zografos T, Camm AJ, Zografos TA, Korovesis S, Giazitzoglou E, Kokladi M, Venetsanakos I, Paxinos G, Pokushalov E, Romanov A, Shugayev P, Artyomenko S, Shirokova N, Turov A

Research Interests: Atrial Fibrillation, Patients, Treatment, Arteries, Artery, Association, Blood, Coronary Artery, Coronary Artery Disease, Disease, Ectasia, Atrial Electrograms, Left Atrium, Transient